banner_pnim_02

שמואל א.- קרית גת

לחברת ניופן ונותני השירות.
מכובדי, כולי התפעלות מהשירות . הטלפניות , הטכנאי מתן סרוסי חמד של בחור. מדויק , מטוקטק , מנומס , מסביר כל פעולה בטוב טעם . בחור 10 נכס לחברה .
זמן ההמתנה כל החברות יכולות רק לקנא בכם. הסובלנות מעבר לקו והדאגה הכנה למצות את זכויות האחריות בלי טריקים ושטיקים בניגוד גמור לשאר החברות .
היה שווה שהטלוזיה התקלקלה כדי לקבל רגעים של נחת לקראת השנה האזרחית החדשה שבכול זאת יש חברה מוערכת בישראל .