banner_pnim_02

נסי ל.

אני רוצה להודות לטכנאי אסף, על עבודתו המסורה, הפדנטית שעשה בביתי, עבודה טובה עם הרבה מחשבה ושביעות לקוח.
כן ירבו כאסף טכנאים נאמנים וטובים. יש לכם מזל כאדם כמותו.