banner_pnim_02

חמדה ש.

רפי שלום רב
ברצוני להביע הערכתי הרבה לטכנאי עמיחי גואטה, שהגיע לביתי אמש בשעת ערב מאוחרת על מנת להתקין עבורי טלויזיה חדשה שרכשתי.
למרות שהטכנאי קיבל כתובת מוטעית, הוא טרח להתנצל בשם החברה והודה לי על הסבלנות.
התנהג באופן מנומס, אדיב, מקצועי וסובלני, דבר הנדיר במחוזותינו כיום
עובד מסוג זה ראוי לכל שבח