banner_pnim_02

איה ה.

ברצוני להלל ולשבח את שניים מעובדייך, האחת היא הגב' אריאלה חופית והשני מר יעקב מוצפי.
…טלפנתי אליכם וענתה לי אריאלה. היא הקשיבה לי, הבינה את בעייתי ובזכות רצונה לעזור לי, סיכמה איתי שתעשה את כל האפשר לעזור לי.מאחר שלא ניתן להחליף את כפתור ההצתה, נשלח לביתי יעקב מוצפי. בסבלנותו, ובשקט שלו הצלחתי להדליק ואני מאושרת!!!
על כל זאת אני מודה לאריאלה וליעקב ומגיע להם את מלא התודה – כן ירבו אנשים כמותם. הם ההוכחה שעם רצון טוב הכול אפשרי.